Chỉ Số Hoàn Màu Và Ứng Dụng Chỉ Số Hoàn Màu Trong Phân Bổ Ánh Sáng.

  • Post comments:0 Comments

Đầu tiên phải nói tới Chỉ Số Hoàn Màu có ký hiệu Là CRI (color rendering index) , thể hiện độ trung thực của màu sắc của một vật thể khi được nguồn sáng chiếu vào có thang điểm từ 0 - 100

Continue ReadingChỉ Số Hoàn Màu Và Ứng Dụng Chỉ Số Hoàn Màu Trong Phân Bổ Ánh Sáng.